Työnohjaus työntekijälle, esimiehelle tai itsenäiselle toimijalle

Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista, työnohjaajan ja asiakkaan välistä ammatillista vuorovaikutusta. Siinä tarkastelun kohteina voivat esimerkiksi olla oma työrooli, vuorovaikutus muiden kanssa ja tavoitteiden saavuttaminen.

Yksilötyönohjausta voidaan hyödyntää monissa tehtävissä ja tilanteissa, kuten vaativissa ja kuormittavissa asiantuntijatehtävissä tai esimiestehtävissä sekä esimerkiksi tehtävissä, joissa työtä tehdään itsenäisesti ilman pysyvän työyhteisön tukea, kuten pienyrittäjänä tai ammatinharjoittajana.

Työnohjaus on aina luottamuksellista. Työnohjausta koskevat periaatteet on kirjattu Suomen työnohjaajat ry:n laatimiin eettisiin periaatteisiin.

Yksilötyönohjauksen toteutus

Yksilötyönohjaus on prosessi, joka rakentuu noin 2–4 viikon välein toteutettavista ohjaustapaamisista. Ohjaustapaamisten määrä ja kesto, esimerkiksi 1-1,5 h/kerta, sovitaan työnohjausta koskevassa sopimuksessa. Työnohjaus aloitetaan kartoittavalla keskustelulla työnohjauksen tavoitteista ja konkreettisesta toteuttamistavasta.

Ohjaustapaamiset pidetään joko asiakkaan tiloissa tai työnohjaajan toimitiloissa.


ajanvire_yksiloohjaus_2