Työnohjaus ammatilliselle ryhmälle tai tiimille

Ryhmä- tai tiimityönohjauksessa työvälineenä on ammatillinen vuorovaikutusprosessi. Ryhmän tai tiimin jäsenet tutkivat ja kehittävät työskentelyään määrittelemiensä tavoitteiden suuntaisesti.

Ryhmä voi muodostua esimerkiksi asiantuntijoina organisaatiossa työskentelevistä tai työtiimin jäsenistä. Ryhmä voidaan muodostaa myös esimerkiksi yrittäjistä tai ammatinharjoittajista, joita esimerkiksi yhdistää työskentely samalla alalla tai samankaltaisten teemojen parissa.

Työnohjaus on aina luottamuksellista. Työnohjausta koskevat periaatteet on kirjattu Suomen työnohjaajat ry:n laatimiin eettisiin periaatteisiin.

Ryhmätyönohjauksen toteutus

Ryhmätyönohjaus on prosessi, joka rakentuu noin 2–4 viikon välein toteutuvista ohjaustapaamisista. Ohjaustapaamisten määrä ja kesto määritellään työnohjausta koskevassa sopimuksessa. Ryhmän koko määritellään sellaiseksi, että se tukee kunkin ryhmään osallistuvan kehittymistä. Ryhmätyönohjaus aloitetaan työnohjauksen tavoitteita kartoittavalla keskustelulla.

Ryhmätyönohjaus toteutetaan joko asiakkaan tiloissa tai työnohjaajan toimitiloissa.


ajanvire_ryhmatyoohjaus_