Yhteisötyönohjaus

Työyhteisön työnohjauksessa eli yhteisötyönohjauksessa työyhteisön jäsenet yhdessä esimiehensä kanssa kehittävät työskentelyään ja perustehtäväänsä. Työyhteisön rakenteet ja vuorovaikutus kuuluvat olennaisina teemoina osaksi yhteisötyönohjausta.

Työnohjaus on aina luottamuksellista. Työnohjausta koskevat periaatteet on kirjattu Suomen työnohjaajat ry:n laatimiin eettisiin periaatteisiin.

Yhteisötyönohjauksen toteutus

Yhteisötyönohjaus on prosessi, joka rakentuu noin 2–4 viikon välein toteutuvista ohjaustapaamisista. Ohjaustapaamisten määrä ja kesto määritellään työnohjausta koskevassa sopimuksessa. Yhteisötyönohjaus aloitetaan työnohjauksen tavoitteita kartoittavalla keskustelulla.

Ohjaustapaamiset pidetään joko asiakkaan tiloissa tai työnohjaajan toimitiloissa.


ajanvire_tyoyhteistonohjaus_