navilex_minna

Minna Hyttinen, työnohjaaja (STOry)

Työnohjaajana tehtäväni on toimia työelämän eri tilanteissa asiakkaitteni kehittymisprosessin tukijana sekä tukea asiakkaitani asettamaan ja saavuttamaan työhön liittyviä tavoitteita. Työnohjaus perustuu luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen, jonka ohella käytetään tarvittaessa toiminnallisia menetelmiä, kuten visualisointia käsiteltävän teeman jäsentämiseksi.

Valmistuin työnohjaajaksi Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden koulutusohjelmasta vuonna 2016. Toiminnassani olen sitoutunut Suomen työnohjaajat ry:n eettisiin periaatteisiin. Se tarkoittaa muun ohella sitä, että noudatan ohjaustoiminnassani ehdotonta vaitiolovelvollisuutta. Asiakassuhteet ovat siten aina luottamuksellisia.

Työnohjaajana nojaan parin vuosikymmenen työkokemukseeni, joka on karttunut monipuolisissa asiantuntijatehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tämä on antanut hyvän tuntemuksen erilaisista työelämän toimintaympäristöistä ja organisaatioista. Vuosien varrella olen täydentänyt oikeustieteellisen perustutkintoni tuottamaa osaamista suorittamalla työnohjauksen koulutusohjelman lisäksi psykologian sivuaineopinnot, aikuiskasvatukseen suuntautuneet kasvatustieteiden perusopinnot sekä puheviestinnän perusopintoja. Arvostan halua kehittää itseään ja osaamistaan. Osallistun säännöllisesti ohjaustyötä kehittäviin koulutuksiin. Työkielenäni käytän suomen lisäksi englantia.

 

Koulutus:

  • Työnohjaaja kehittäjänä – työnohjaus, coaching ja fasilitointi oppimisen tukena, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut
  • Psykologian perus- ja aineopinnot, Helsingin yliopisto
  • Kasvatustieteiden (yleinen kasvatustiede ja aikuiskasvatus) perusopinnot, Helsingin yliopisto
  • Puheviestinnän perusopintoja, Helsingin yliopisto
  • Oikeustieteen kandidaatti, Lapin yliopisto
  • Master of Laws, King’s College London, Iso-Britannia
  • Varatuomari

story_logo-maare