TYÖNOHJAUS JA KEHITTÄMISPALVELUT

 

Ajanvire Oy tarjoaa työnohjausta eri alojen ammattilaisille ja ryhmille. Toimialueena on Helsingin seutu kehyskuntineen sekä Lohjan seutu.

Työnohjaus palvelee ammatillista kehittymistä ja yhteistyön vahvistamista. Tarkastelun kohteina työnohjauksessa voivat olla esimerkiksi oma työrooli tai ryhmälle tärkeät kysymykset ja teemat. Työnohjauksella tuetaan hyvinvoinnin ylläpitämistä ja kehittämistä työssä.


Työnohjaus sopii työntekijän, esimiehen, ammatillisen ryhmän, tiimin ja koko työyhteisön oppimisen ja kehittämisen välineeksi.

Työnohjauksessa yksilön tai ryhmän kehittymisen tukena toimii koulutettu työnohjaaja.